Kanal-İ-zasyon (2009)

Zafer Özden, Film Eleştirisi kitabında, film sanatının tarihsel gelişimini anlatırken televizyon ile sinema ilişkisinden şöyle bahseder: “Ellili yıllarda televizyonun sinema seyircisini salonlardan evlere çekmesi yalnızca endüstriyel bir dönüşüme değil, aynı zamandan film kültürü üzerindeki bir etkiye de işaret etmekteydi. Başlangıçta televizyonu ciddi bir rakip olarak gören ve bu yeni araç ile uzlaşmayı reddeden film şirketleri zamanla […]