“Madde Bağımlılığı” Hakkında Bir Kamu Spotu: “Beyaz”

Bağımlılığın eşler üzerindeki etkisinden bahseden “Siyah” ve “Beyaz”, karakterler ve olay sebebiyle birbiriyle bağlantılı iki kamu spotu. “Beyaz”, şırıngaya hapsolmuş bir hayatın, gergin bir atmosfer içinde nasıl mahvolduğunu işliyor. Aile hayatının dağılma ihtimali ve dünyaya gelme olasılığını bağımlılık sebebiyle kaybedebilecek bir bebeğin sesleri bu konu üzerinden sahnelere dahil oluyor. Krize girmiş bir bağımlı, şırınga, dağınık […]

error: Maksat Sinema Olsun